Diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ

Joe Biden

 

Đảng
Dân chủ

Donald Trump

 

Đảng
Cộng hoà