Diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ 2020

0

Đảng Dân chủ

0

Đảng Cộng hoà

Kết quả bầu cử năm 2016

Clinton 227
Trump 306