LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND TP.HCM
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Bà Nguyễn Thị Quyết TâmChủ tịch HĐND TP.HCM
77.14%
Tín nhiệm cao: 81 phiếu
17.14%
Tín nhiệm: 18 phiếu
1.90%
Tín nhiệm thấp: 02 phiếu
Bà Trương Thị ÁnhPhó chủ tịch HĐND TP.HCM
81.90%
Tín nhiệm cao: 86 phiếu
12.38%
Tín nhiệm: 13 phiếu
1.90%
Tín nhiệm thấp: 02 phiếu
Ông Phạm Đức HảiPhó chủ tịch HĐND TP.HCM
55.24%
Tín nhiệm cao: 58 phiếu
35.24%
Tín nhiệm: 37 phiếu
5.71%
Tín nhiệm thấp: 06 phiếu
Ông Trương Lâm DanhTrưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM
61.90%
Tín nhiệm cao: 65 phiếu
30.48%
Tín nhiệm: 32 phiếu
3.81%
Tín nhiệm thấp: 04 phiếu
Bà Thi Thị Tuyết NhungTrưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM
59.05%
Tín nhiệm cao: 62 phiếu
34.29%
Tín nhiệm: 36 phiếu
2.86%
Tín nhiệm thấp: 03 phiếu
Ông Trương Trung Kiên Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM
59.05%
Tín nhiệm cao: 62 phiếu
33.33%
Tín nhiệm: 35 phiếu
3.81%
Tín nhiệm thấp: 04 phiếu
Ông Nguyễn Thành PhongChủ tịch UBND TP.HCM
70.48%
Tín nhiệm cao: 74 phiếu
22.86%
Tín nhiệm: 24 phiếu
2.86%
Tín nhiệm thấp: 03 phiếu
Ông Lê Thanh LiêmPhó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM
64.76%
Tín nhiệm cao: 68 phiếu
27.62%
Tín nhiệm: 29 phiếu
3.81%
Tín nhiệm thấp: 04 phiếu
Ông Trần Vĩnh TuyếnPhó chủ tịch UBND TP.HCM
62.86%
Tín nhiệm cao: 66 phiếu
28.57%
Tín nhiệm: 30 phiếu
4.76%
Tín nhiệm thấp: 05 phiếu
Bà Nguyễn Thị ThuPhó chủ tịch UBND TP.HCM
42.86%
Tín nhiệm cao: 45 phiếu
36.19%
Tín nhiệm: 38 phiếu
17.14%
Tín nhiệm thấp: 18 phiếu
Ông Huỳnh Cách MạngPhó chủ tịch UBND TP.HCM
41.90%
Tín nhiệm cao: 44 phiếu
41.90%
Tín nhiệm: 44 phiếu
12.38%
Tín nhiệm thấp: 13 phiếu
Ông Nguyễn Tấn BỉnhGiám đốc Sở Y tế TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
53.33%
Tín nhiệm cao: 56 phiếu
39.05%
Tín nhiệm: 41 phiếu
3.81%
Tín nhiệm thấp: 04 phiếu
Ông Bùi Xuân CườngGiám đốc Sở Giao thông – Vận tải TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
36.19%
Tín nhiệm cao: 38 phiếu
45.71%
Tín nhiệm: 48 phiếu
14.29%
Tín nhiệm thấp: 15 phiếu
Ông Nguyễn Việt DũngGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
23.81%
Tín nhiệm cao: 25 phiếu
58.10%
Tín nhiệm: 61 phiếu
14.29%
Tín nhiệm thấp: 15 phiếu
Ông Huỳnh Văn HạnhGiám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
43.81%
Tín nhiệm cao: 46 phiếu
46.67%
Tín nhiệm: 49 phiếu
5.71%
Tín nhiệm thấp: 06 phiếu
Ông Võ Văn HoanChánh Văn phòng UBND TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
52.38%
Tín nhiệm cao: 55 phiếu
38.10%
Tín nhiệm: 40 phiếu
5.71%
Tín nhiệm thấp: 06 phiếu
Ông Phạm Thành KiênGiám đốc Sở Công thương TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
32.38%
Tín nhiệm cao: 34 phiếu
54.29%
Tín nhiệm: 57 phiếu
9.52%
Tín nhiệm thấp: 10 phiếu
Ông Trương Văn LắmGiám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
54.29%
Tín nhiệm cao: 57 phiếu
38.10%
Tín nhiệm: 40 phiếu
3.81%
Tín nhiệm thấp: 04 phiếu
Ông Nguyễn Thanh NhãGiám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
37.14%
Tín nhiệm cao: 39 phiếu
45.71%
Tín nhiệm: 48 phiếu
13.33%
Tín nhiệm thấp: 14 phiếu
Ông Lê Đông PhongGiám đốc Công an TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
69.52%
Tín nhiệm cao: 73 phiếu
21.9%
Tín nhiệm: 23 phiếu
3.81%
Tín nhiệm thấp: 04 phiếu
Ông Lê Hồng SơnGiám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
49.52%
Tín nhiệm cao: 52 phiếu
36.19%
Tín nhiệm: 38 phiếu
10.48%
Tín nhiệm thấp: 11 phiếu
Ông Lê Minh TấnGiám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
29.52%
Tín nhiệm cao: 31 phiếu
53.33%
Tín nhiệm: 56 phiếu
13.33%
Tín nhiệm thấp: 14 phiếu
Bà Phan Thị Thắng Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
54.29%
Tín nhiệm cao: 57 phiếu
36.19%
Tín nhiệm: 38 phiếu
5.71%
Tín nhiệm thấp: 06 phiếu
Ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
51.43%
Tín nhiệm cao: 54 phiếu
34.29%
Tín nhiệm: 36 phiếu
10.48%
Tín nhiệm thấp: 11 phiếu
Ông Trần Trọng Tuấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
38.10%
Tín nhiệm cao: 40 phiếu
41.90%
Tín nhiệm: 44 phiếu
16.19%
Tín nhiệm thấp: 17 phiếu
Ông Nguyễn Phước Trung Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
30.48%
Tín nhiệm cao: 32 phiếu
53.33%
Tín nhiệm: 56 phiếu
12.38%
Tín nhiệm thấp: 13 phiếu
Ông Nguyễn Long TuyềnChánh Thanh tra TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
48.57%
Tín nhiệm cao: 51 phiếu
36.19%
Tín nhiệm: 38 phiếu
11.43%
Tín nhiệm thấp: 12 phiếu
Ông Bùi Tá Hoàng VũGiám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
36.19%
Tín nhiệm cao: 38 phiếu
42.86%
Tín nhiệm: 45 phiếu
17.14%
Tín nhiệm thấp: 18 phiếu
Ông Dương Anh Đức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
38.10%
Tín nhiệm cao: 40 phiếu
52.38%
Tín nhiệm: 55 phiếu
5.71%
Tín nhiệm thấp: 06 phiếu
Ông Huỳnh Thanh Nhân Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ủy viên UBND TP.HCM
40.95%
Tín nhiệm cao: 43 phiếu
46.67%
Tín nhiệm: 49 phiếu
8.57%
Tín nhiệm thấp: 09 phiếu
Báo Thanh Niên
05.12.2018